Antalya Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

/Antalya Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı
Antalya Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı 2018-01-30T11:47:11+00:00

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı hakkında tebliğ, cezalar ve yönetmelikler-için-tıklayınız…

Tehlikeli Madde  Rehberliği
Tehlikeli maddeler  zarara neden olma olasılığı yüksek materyallerdir.
İnsanlar, hayvancılık veya çevre gibi tüm faktörleri olumsuz etkileyebilir.
Daha pratik bir tanım, Birleşmiş Milletler
Tehlikeli Maddelerle İlgili Öneriler, Model Düzenlemeleri (BM Model Rejimleri) ve
BM Genel Sekreterliği’nden alınan öneriler ve  bireysel olarak
uluslararası mod düzenlemeleri şunlardır:
• Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Uluslararası Taşınması (ADR)
• Uluslararası Denizde Tehlikeli Maddeler Kodu (IMDG Kodu)
• Uluslararası Tehlikeli Maddelerin Raylı Taşınmasına Dair Yönetmelikler
(RID) ve
• Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği.

Tehlikeli mal sınıfları şunlardır:
• patlayıcı maddeler ve ürünler
• gazlar
• yanıcı sıvılar
• yanıcı katılar
• Kendiliğinden yanmaya mukabil maddeler
• Su ile temasta yanıcı gazlar yayan maddeler
• Oksitleyici maddeler
• Organik peroksitler
• Zehirli maddeler
• Bulaşıcı malzeme
• Radyoaktif madde
• Aşındırıcı maddeler
• Muhtelif tehlikeli maddeler ve maddeler (bu son grup çevreye zararlı materyalleri içerir)

Muafiyetler ve istisnalar
Ekonomik ve pratik sebeplerden dolayı tehlikeli mal taşımacılığında istisnalar vardır – Örneğin yakıt depoları benzinli ve dizel araçlara iliştirilmiş olan yönetmelikler (miktarlar belirlenmiş olarak) ve istisnalardan muaftır
Sınırlı miktar muafiyeti (LQ)
Bazı malzemeler küçük miktarlardan muaftır. Miktarlarını ADR kitabından kontrol etmek gerekiyor.
Belirli bir model için LQ muafiyetlerinin mümkün olup olmadığını belirlemek için yapılan tablolardan miktar kontrolü yapmak gerekir.
Bazı materyallerin ise örneğin ; Sodyum metali veya bulaşıcı maddeler gibi materyallerin sınırlı miktarda muafiyetleri yoktur ve yönetmeliklerle öngörülen şekilde taşınır.

ALFA TMGDK olarak Antalya’daki Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlarımızın (TMGD)
üç ana sorumluluğu vardır:

Antalya ‘da Tehlikeli madde işi yapan firmalarımızın yasalara uyumluluğunu izleme
Antalya’da Tehlikeli madde nakliyatı alanındaki faaliyetlerine danışmanlık yapmak.
Antalya’da ki firmalarımız başta olmak üzere tüm bölgelerde şirket yönetimi için yıllık bir rapor hazırlamak ”
Antalya’da hizmet veren TMGD’lerimiz  ayrıca aşağıdakilerden sorumludur:

İzleme prosedürleri ve güvenlik önlemleri
Tüm kazalar veya kriz durumları üzerine araştırma ve derleme
Ulaşım güvenliğinin potansiyel yönleri hakkında tavsiyeler
Bu hükümler yalnızca taşıyıcıya değil tehlikeli maddeleri taşıyan kişilere de uygulanır. Buna nakliyeciler, nakliyeciler, depo personeli ve üreticiler dahildir.

Eğitim

Eğitim konuları

TMGD mevzuatının kapsamının tümüyle farkında olmak
TMGD olmanın hukuki statüsünü tanıyabilme
Tipik TMGD problemleri ile ilgili TMGD sorunları
Antalya  ALFA TMGDK  ile ilgili diğer soruların yanıtları

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı hakkında tebliğ, cezalar ve yönetmelikler-için-tıklayınız…

Antalya ALFA TMGDK Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlık Ltd. Şti. hakkında daha fazla bilgi almak için diğer web sitemizi tıklayınız. www.alfatehlikelimadde.com.tr

Antalya OSGB İş Sağlığı ve Güvenliği için ayrıca bakınız. www.issev.com.tr