TMGD nedir ? 2018-01-29T14:17:06+00:00

Antalya ALFA TMGDK TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI

Tehlikeli Madde Taşımacılığı Nedir ve Nasıl Yapılır?

          Endüstri, silah, kimya, temizlik ve benzeri sektörel dallarda tehlikeli maddelere gereksinim duyuluyor. Bu maddeler, kendi başlarına veya bir arada bulundukları zaman ortaya olumsuz durumlar çıkaran yanıcı, parlayıcı, patlayıcı, yakıcı, kolay alevlenebilen veya kendi kendine yanma olasılığı olan maddeler, radyoaktif etkileri olan maddeler ve zehirli maddeler olarak gösterilebilir. Bu maddelerin; bilhassa çok fazla endüstride ve/veya üniversitede tedarikli olunması gerekmektedir. Tehlikeli maddelerin kendileri özel maddeler olduğu için, bu maddelerin bir yerden bir yere taşıma işlemlerinin de özel ve özenli olarak, uygun araçlarda ve uygun belgelere sahip şoförler tarafından bazı prosedürlere uygun yapılması gerekir.

ADR Belgesi Nedir ve Nasıl Alınır?

Uluslar arası tehlikeli madde taşımacılığı için sürücülerin ADR sertifikasına sahip olmaları gerekmektedir. ADR, Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması olarak ifade edilebilir ve yukarıdaki kapsama giren tehlikeli maddelerin ve malzemelerin, çevreye zarar vermeyecek şekilde ve bireylere zarar vermeyecek şekilde, en güvenli biçimde taşınmasını (karayolları vasıtası ile) sağlayan bir bildirge olarak nitelendirilebilir. ADR yönergesinde yalnızca tehlikeli maddeleri taşıyacak kişilerin görev ve sorumlulukları değil, ayrıca bu taşıma sürecinde yükleyici, boşaltıcı, paketleyici de dahil olmak üzere her bireyin görev ve sorumluluklarını kapsamaktadır. Bir sürücünün ADR belgesi alabilmesi için belirli şartları sağlaması gerekmektedir; ancak taşınacak malzemenin türü farklı olduğundan, gereklilikler de farklı olabilmektedir. Örneğin malzemenin radyoaktif, gaz, benzin vb. olmasına göre belge nitelikleri de değişkenlik gösterebilmektedir. Taşımayı yapacak bireylerin eğitimleri ve yeterlilik sertifikalarının bulunması çok önemlidir. Bir diğer önemli nokta ise, tehlikeli madde taşımacılığı yapılacak olan aracın ADR koşullarına uygun olmasıdır. Kamu yada özel sektör kuruluşları tehlikeli madde taşımacılığı için ADR belgesine ihtiyaç duyduklarında, bu belgenin alınabileceği kurum ulaştırma bakanlığıdır. Ulaştırma bakanlığından direkt olarak belge alınabilir (yeterlilikleri sağlamak koşulu ile), bunun yanı sıra, ulaştırma bakanlığı tarafından görevlendirilen / yetkilendirilen özel sektör kuruluşları veya kamu kuruluşları tarafından da belge verme işlemi gerçekleştirilebilir.

Tehlikeli Madde Sınıfları Nelerdir?

Yukarıda da belirtildiği üzere, tehlikeli maddeler çeşitli özelliklerine göre bazı sınıflara ayrılmış durumdadırlar. Bu sınıflara göre de maddelere farklı yaklaşımlar sergilenmektedir. Maddelerin yükleme şekilleri, taşıma şekilleri, maddelerin boşaltılması, paketlenmesi, kısaca bütün süreçte farklılıklar olabilir. Taşınacak aracın da tehlikeli maddenin sınıfına uygun gereklilikleri sağlaması şartı aranır. Aksi halde bu maddeler gerçekten tehlikeli durumlara yol açabilirler. Ayrıca araç sürücülerinin ve madde taşımacılığının bütün sürecinde görev alan personellerin, maddelerin sınıflarına göre farklı gereklilikleri yerine getirmeleri şartı aranmaktadır. Bu durum, hem çevre, hem de insan sağlığı açısından son derece önemlidir. Tehlikeli maddeler 9 sınıfa ayrılmıştır ve bu sınıfların da kendi içlerinde sınıflaştığı durumlar vardır. Bu sınıflar;

1– Patlayıcı Nesneler ve patlayıcı maddeler,

2– Çeşitli gazlar,

3– Sıvı haldeki yanıcı maddeler,

4– Katı haldeki yanıcı maddeler , kendiliğinden yanma özelliğine sahip maddeler ve su ile temas etmeleri durumunda çevreye tehlikeli olabilecek gazlar yayan maddeler,

5– Oksitleyici özelliği bulunan (yakıcı) maddeler , çeşitli organik peroksitler (deri temasında etkilidirler),

6– Bazı zehirli maddeler ve insan sağlığı için oldukça tehlikeli bulaşıcı maddeler,

7– Radyoaktif maddeler,

8– Asidik halde bulunan / aşındırıcı özelliği olan maddeler,

9– Bütün bunların dışında, farklı tehlikeler oluşturabilen nesneler ve maddeler

olarak nitelendirilebilir. Kişilerin ve kurumların, maddelerin kategorilerine (sınıflarına) göre hareket etmeleri ve eğitimleri, o sınıfları baz alarak vermeleri hem daha profesyonel taşıma imkanları sağlayacak, hem de güvenlik açısından son derece uygun olacaktır.

Tehlikeli Madde Taşımacılığını Belge Olmadan Yapmak Mümkün müdür?

Günümüzde yapılan her işte, uzman kişiler tarafından onaylanan ve “bu kişi bu işi yapabilir” niteliğinde olan belgeler (ruhsat) bulunmaktadır. ADR belgesi de tehlikeli madde taşımacılığı yapacakların ruhsatı olarak nitelendirilebilir. Bu belgeye ihtiyaç duyulmasının nedeni, geçmişte bu alanlarda bilinçsizce hareket edilmesinden dolayı son derece ciddi kazaların ortaya çıkmasıdır. Bireyler bu konudaki bilinci yerinde getirmek ve kazaları önlemek için ADR belgesini uygun görmüşlerdir. Bu yüzden, insanların ve çevrenin sağlığını korumak adına, hem de kendi sağlığınızı korumak adına ADR belgesi olmadan tehlikeli madde taşımacılığı yapmak son derece sakıncalıdır ve yasaktır.

Antalya ALFA TMGDK  tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı kurumu olarak Antalya ‘da faaliyet gösteren Tehlikeli Madde Faaliyet belgesi alan (TMFB) firmalara TMGD hizmeti vermekteyiz. Antalya’da  Tehlikeli Madde faaliyetiniz varsa Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlarımızla (TMGD) irtibata geçiniz. 

Antalya OSGB İş güvenliği işyeri hekimliği işe giriş sağlık raporu için tıklayınız …